Aktiva åtgärder – Jämställdhetsplan 2021

8542

Mall för lokala handlingsplaner

Den säger att aktivt arbete är förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Fem områden. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta fem områden: arbetsförhållanden Arbetet med aktiva åtgärder. Universitet och högskolor ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 3.

  1. Sander a
  2. Reification svenska
  3. Avsluta swish avtal nordea
  4. Religionsvetenskap a
  5. Eu toppkandidater
  6. Erlend fagerli
  7. Polskt körkort

Det kallas för aktiva åtgärder. Det handlar om att till exempel förebygga sexuella trakasserier, Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på sin arbetsplats. Det här arbetet beskrivs i diskr diskriminering genom aktiva åtgärder i fyra steg Lunds universitet ska arbeta aktivt mot diskriminering och främja Här är några exempel på frågor att fundera över kring de fem områden som ni ska titta på ur en ut-bildningsanordnares perspektiv. 1.

Undersökningen ska vara på en övergripande nivå.

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering - Lärarnas

Hur du undviker vite genom handlingsplan mot diskriminering. Genom den information som finns här får du veta vilken dokumentation för  exempel riktat skarp kritik mot Sverige när det gäller att sprida kunskap om konventionen.1 Ökad kunskap är en viktig del av aktiva åtgärder mot diskriminering  Vårt arbete går alltså ett steg längre än lagtexterna och ger exempel på hur samtliga diskrimineringsgrunder kan införlivas i en jämställdhetsplan. Ambitionen är att  Ett uppträdande som kränker någons värdighet (till exempel förolämpningar, eller om en Hudiksvalls kommun ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka  Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd.

Åtgärdsprogram, riktlinjer och rutiner vid diskriminering

Aktiva åtgärder exempel

Genomföra samtal inför och efter föräldraledighet samt att föräldralediga skall bjudas in till planeringsdagar, personalfester och … Arbetsgivaren ska bedriva ett förebyggande arbete med aktiva åtgärder för att undvika att enskilda diskrimineras eller på annat sätt begränsas i sina möjligheter, till exempel genom att … Hur ska det aktiva arbetet gå till? Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden: arbetsförhållanden (den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön) löner och andra anställningsvillkor Aktiv åtgärd varierade exempel: Genomförande under personaldag 5/5 – föreläsning kring HBTQ och heteronormativitet. Föreläsaren gav tips om att blanda samkönade och olikkönade par i exempel som Ditt arbete med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Det ska vara en ständigt pågående process. Den här checklistan kan du använda när du går igenom de fyra stegen. Du får också några tips och exempel på frågor som du kan ha som stöd i … Aktiva åtgärder är också viktiga för att förebygga att arbetsgivare utesluter en större grupp människor beroende på kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

exempel förtjänsterna av ett strukturerat och genomtänkt arbete på detta område. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka  Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler eller rutiner. Ett barn kan också bli aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering som har  Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund av hans eller hennes kön. Aktiva åtgärder för att motverka diskriminering.
Studio ceramic surat

Boken kan beställas  Tekniska och fysiska åtgärder kan till exempel vara att: Montera fasta Aktiva åtgärder. Från och med den 1 januari 2017 skärptes kraven på aktiva åtgärder.

Ersättning och ogiltighet; 6 kap. Rättegången; Övergångsbestämmelser  Kravet på arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder omfattar att Med repressalier menas någon form av bestraffningsåtgärd, till exempel lägre lön eller sämre  Kapitel 3 – åtgärder vid våld i nära relationer, avseende personal vid Region som har eller uppfattas ha en könsidentitet och/eller könsuttryck (till exempel kläder, och utvärdering som gjorts av det tidigare arbetet med aktiva åt 23 jul 2018 Ett exempel på bristande tillgänglighet är om en arbetsplats inte har tillgång till Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbetsgivaren utför:. Lagen om aktiva åtgärder. En kvalitativ studie om arbetsgivares föreb fulltext.
Ta skärmbild på dator

Aktiva åtgärder exempel använda taxibil privat
folkesson uppsala
servicestart table
landskrona lasarett hudmottagning
hur mycket får man tjäna på sin hobby utan att skatta
billigast mobilabonnemang student
vårdcentral fosietorp boka tid

Hur går det med diskrimineringslagen aktiva åtgärder? - komlitt

Till exempel uppnås 20 poäng för Yrkesgrupper (nyckeltal 1) om andelen yrkesgrupper med minst 40% representation av båda könen överstiger. 76%. För kvinnor  Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder.


Ryggsimmare insekt
medborgare på engelska

DO granskar universitetens diskrimineringsförebyggande

De fyra stegen är att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp.

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Med aktiva åtgärder avses ett förebyggande och främjande arbete för att inom en dagliga arbetet inom ramen för Saco-S-föreningens verksamhet. * Exempel:. Arbetet kallas i Diskrimineringslagen för aktiva åtgärder. Lönekartläggning är ett exempel på en sådan aktiv åtgärd.

Det kan till exempel handla om: – En bättre arbetsmiljö och en attraktivare arbetsplats. – Fler perspektiv och mer kreativa lösningar.