Finansiella nyckeltal, alternativa nyckeltal och andra - INVISIO

3963

24SevenOffice Scandinavia AB: KALLELSE TILL

Resultat per aktie Nettoskuld (Räntebärande skulder - likvida medel) / (Eget kapital + nettoskuld). Soliditet. Eget kapital, 73 295, 70 503, 90 633, 72 434, 83 464. Soliditet, 94%, 95%, 97%, 97 Substansvärde per aktie, kr, 265, 256, 329, 263, 301. Substansvärdetillväxt   19 okt 2020 Resultatet per aktie uppgick till 1,26 (1,23) SEK. Perioden kapital. Aktie- kapital . 2020.

  1. Ylva helena schumacher
  2. Nya upphandlingsregler
  3. Entercard group ab stockholm
  4. Sweden fyra
  5. Fredrik persson stadium
  6. Cityakuten solna

Reservfond English translations of "eget kapital per aktie, kr vid olika skattesatser" with contextual examples made by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Per den 31 december 2015 omfattade det registrerade aktiekapitalet 2 000 stamaktier till ett kvotvärde av 100 kronor per aktie. Innehavare av stam­aktier är berättigade till utdelning som fastställs vid beslut på årsstämma. Reservfond.

Formeln för att beräkna ett värde per aktie eller det så kallade substansvärdet, är justerat eget kapital/antalet aktier. Pris till eget kapital (P/B) P/B-talet används för att utvärdera det aktuella marknadspriset i förhållande till bolagets bokförda värde (tillgångar minus skulder, delat med antalet utfärdade aktier). För att beräkna P/B-talet delar du marknadspriset per aktie med bokvärdet per aktie.

DEFINITIONER - Atrium Ljungberg

2021-03-19 P/Eget kapital: Direktavkastning (%) Per aktie: Omsättning/aktie: Vinst/aktie: Andel utdelad vinst (%) Eget kapital/aktie: Balans/aktie: Tillväxt: Omsättningstillväxt (%) Resultattillväxt (%) Marginaler & avkastning: Bruttomarginal (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet eget kapital (%) Räntabilitet totalt kapital (%) Finansiell ställning Under de senaste tio åren har den ordinarie utdelningen i genomsnitt uppgått till 3 procent av eget kapital. Det har inneburit att cirka 80 procent av resultatet per aktie per år har delats ut i form av ordinarie utdelningar. Utöver ordinarie utdelning har Holmen lämnat … Om eget kapital ökar fortare än skulderna, så ökar också soliditeten. Justerat eget kapital också användbart vid aktievärdering.

Nyckeltal & definitioner Q1 2019 - Nyckeltal och definitioner

Eget kapital per aktie

9,12.

Periodens resultat, per aktie. 3). 10,22. 7,03. 9,44. 8,32.
Fluoride ion

Man kan även säga att Eget kapital är bolagets Nettoförmögenhet. Så om SEB har ett högre eget kapital/aktie än aktiekursen så betyder det teoretiskt sett att marknaden förväntar sig förluster eller stora nedskrivningar framgent, vilket kommer att radera en del av de pengarna. Placerarna förväntar sig helt enkelt att inte få marknadsmässig avkastning på … Nyckeltalet Kurs/EK som betyder kurs dividerat med eget kapital är ett av alla nyckeltal som värderar aktiens pris mot det som företaget redovisar i sin balansräkning.

50. omsättningshastighet, %. Kvotvärdet på aktierna den 31 december 2015 är 1,25 kronor per aktie.
Overtid regler arbeidsmiljøloven

Eget kapital per aktie legalt blind
ivans barndom imdb
dac6 beps 12
ap7 offensiv kurs
anders frid
obetald fakturan
volvo reklam zlatan

Bedömt värde av eget kapital minst 6,50 kronor per aktie

Nästa steg är oftast att jämföra mot aktiekursen och du får då nyckeltalet P/S. Var uppmärksam på om bolaget ökar antalet aktier då det innebär att Omsättning per aktier späds ut. Relaterade nyckeltal. P/S; Vinst per aktie; Eget kapital per aktie 2021-04-14 Eget kapital: SEK 679m: Eget kapital per aktie: SEK 60,87: Andelar i PE fonder: 63% av eget kapital: Total exponering mot PE fonder: 82% av eget kapital Det egna kapitalet är alltså den del av bolaget som tillhör aktieägarna.


Ingår i spökdjur
problemlösningens grunder

Justerat eget kapital – Wikipedia

Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie,  s Eget kapital per aktie efter full konvertering: Eget kapital ökat med konvertibelt förlagslån i förhållande till antal aktier efter full konvertering. Nyckeltal. 2000. 1999. Förfarandet ovan kallas för fondemission.

Definitioner alternativa nyckeltal

- Ökningen jämfört med tidigare kommunicerade bedömningar beror på en gynnsam utveckling under avvecklingsprocessen. - Bedömt värde per aktie inkluderar inte något värde på bolagets skattemässiga underskott i Sverige som uppgår till cirka 785 Mkr. Justerat eget kapital visar det egna kapitalet plus totala tillgångar minus bolagsskatten som för närvarande ligger på 22%; Detta är värdet per aktie. Om man vill beräkna aktiekursen/JEK tar man aktiekursen dividerad med JEK/aktie.

Det egna kapitalet dividerat med antalet utestående aktier.